Elephantproject

“Be The Change You Wish To See In The World” 

– Mahatma Gandhi

Under våren 2018 besökte familjen Kenya, vi besökte bland annat barnhemmet i Nairobi, David Sheldrick wildlife foundation, (DSWT) i Nairobi för föräldralösa elefantbebisar. Alla pengar går till arbete i Afrika och Asien för att bevara elefanten från utrotning i det vilda samt till värdigt liv utan exploatering och fångenskap.

A tribute to elephants

Today is #WorldElephantDay. 🐘This short video is a tribute to the animals we have dedicated our lives to understanding and protecting. Highly social, communicative and intelligent, this iconic species continues to be under serious threat. Today is a day to celebrate elephants. Take some time to learn more about them and why they need our support and protection. Spread the word! Start by watching our little film and sharing it with your network. We simply cannot let elephants disappear. #LetTheElephantsMarchOn #DontLetThemDisappear #WorthMoreAlive #StopTheTrade #StopTheIvoryTrade #OnlyElephantsShouldWearIvoryWhat you can do:- Support bans of trade in ivory and other elephant products- Speak up against the capture and trade in live elephants- Support organizations that work to protect elephants- Learn about the Half Earth Project and do your part to protect our planet and all species

Gepostet von ElephantVoices am Sonntag, 12. August 2018

  Planscherna är i storlek 40 x 30 centimeter.

Elephant project stödjer bevarandet av vilda elefanter i Afrika och Indien. Planscherna kostar 200 kr styck, varav 100 kr går direkt till olika projekt. Skrolla ner för info.

Den svart/vita planschen är ritad av Fabian Starck född 2001.

Elephantproject 2

The posters are the standard size 40 x 30 cm and printed on matte paper. Price is 200 Swedish kronor (20 USD) each if you buy directly from us. 100 Swedish kronor/ poster goes to Elephantproject.

Elephantproject is a collaboration between me, Charlotta Fellert Juborg and my son, Fabian Starck, born 2001. The gain on the posters goes to various projects in Africa and India to encounter the work of preserving the elephant.

The elephant is an endangered species beacause of the ivory trade in Africa.

Gallery Citron/ Elephantproject support the David Sheldrick wildlife trust in Kenya, Elephantopia in Zambia and Wildlife S.O.S in India. All these organisations works to help to preserve and rehabilitate elephants in need. 

Please consider to support Elephantproject or any organization that work to protect this majestic animals. Imagine a world without them – it is impossible.

Planscherna är i standard storlek 40 x 30 cm och tryckta i mattpapper. De kostar 200 kr styck om ni köper direkt från oss. 100 kr/plansch går till Elephantproject. Vinsten på planscherna går till olika projekt i Indien och i Afrika för att stöta arbetet med att bevara elefanten i det vilda.

Det dödas en elefant var 15 minut dygnet runt i Afrika för sina betar skull. Samtidigt importerar länder som USA och Kina vilda afrikanska elefanter för att visa upp dem på zoo och cirkus eller på annat sätt användas inom turism näringen.

Gör vi inget nu har vi inga fritt levande elefanter kvar i Afrika om 10 år, den är utrotningshotad.

I Indien tillfångatas elefantungar från sina mammor för att tjäna turister, cirkus, zoo och tempel. De lever under plågsamma förhållanden. Rid aldrig på elefanter i Asien eller ta selfies med dem. Då bidrar du till att elefanten försvinner i det vilda och till det plågsamma liv de får i fångenskap. De lever under tortyr liknande former, fastkedjade.

Vi samarbetar tillsammans med Wildlife S.O. S i Indien som hjälper och rehabiliterar elefanter. Wildlife S.O. S tar hand om dem och ger dem ett nytt hem där de får leva så fritt det går som elefant med tillgång till bad, andra elefanter, veterinärvård och rätt föda och stora ytor att röra sig på.

I Kenya stöttar vi David Sheldrick Wildlife Trust, som tar hand om föräldralösa elefanter. Ungarna har fallit offer för den pågående eskalerande tjuvjakten. Mammorna och hela flockar dödas brutalt för sina betar. Kvar blir de försvarslösa ungarna. På DSWT finns ett barnhem där de idag har uppåt 100 föräldralösa elefantbebisar som de tar hand om. Målet är att få ut dem i det vilda livet igen som vuxna vilket tar cirka 10 år.

I Zambia stöttar vi Elephantopia som också är ett barnhem för föräldralösa elefanter som fallit offer för tjuvjakt.

I England stödjer vi Free the wild som arbetar aktivt för att hjälpa djur i fångenskap. Bland annat var de engagerade i att flytta elefanten Kaavan från Islamabads zoo 2020 till Kambodja. Där han idag lever ett lyckligt fritt elefantliv. Se hemsidan för hans historia.

Vid köp av plansch går 50% till arbetet att bevara elefanten.